رضا نصری، کارشناس روابط بین الملل در واکنش به اظهارات اخیر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مقدمه همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با جوهر سیاه روی کاغذ سفید نوشته «تحت فصل هفتم» اقدام می‌شود. ماده ۴۱ هم ماده‌ای از همین فصل است! شگفت‌انگیز است موضوعی […]

رضا نصری، کارشناس روابط بین الملل در واکنش به اظهارات اخیر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مقدمه همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با جوهر سیاه روی کاغذ سفید نوشته «تحت فصل هفتم» اقدام می‌شود. ماده ۴۱ هم ماده‌ای از همین فصل است! شگفت‌انگیز است موضوعی به این بداهت، به این وضوح و به این آشکاری سال‌هاست در ایران محل انکار و مناقشه است.

  • منبع خبر : فرارو