عباس عبدی در توئیتی به اظهارات سعید جلیلی واکنش نشان داد و نوشت: به نظرم قصد دروغ گفتن ندارند، درک آنان از واقعیت به همین اندازه است. گفتنی است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در دوره احمدی نژاد اعا کرده که ما اصلا ذیل فصل هفت نبودیم که بخواهیم با برجام از آن […]

عباس عبدی در توئیتی به اظهارات سعید جلیلی واکنش نشان داد و نوشت: به نظرم قصد دروغ گفتن ندارند، درک آنان از واقعیت به همین اندازه است.

گفتنی است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در دوره احمدی نژاد اعا کرده که ما اصلا ذیل فصل هفت نبودیم که بخواهیم با برجام از آن بیرون بیاییم.

  • منبع خبر : فرارو