واکنش محمد فاضلی استاد دانشگاه در صفحه توییترش نوشت: ما مردم ایران را هم توریست فرض کنید، فقط اقامت ما متوسط هفتاد و اندی سال است. اگر توریست‌های خارجی برای چند روز اقامت به سیم کارت ویژه نیاز دارند تا از فضای مجازی استفاده کنند، ما توریست‌های بلندمدت هم نیاز داریم. اول فکر می‌کنید بعد می‌گویید؟ […]

واکنش محمد فاضلی استاد دانشگاه در صفحه توییترش نوشت: ما مردم ایران را هم توریست فرض کنید، فقط اقامت ما متوسط هفتاد و اندی سال است.

اگر توریست‌های خارجی برای چند روز اقامت به سیم کارت ویژه نیاز دارند تا از فضای مجازی استفاده کنند، ما توریست‌های بلندمدت هم نیاز داریم.

اول فکر می‌کنید بعد می‌گویید؟ یا می‌گویید بعد فکر می‌کنید؟ یا …

محمد فاضلی

  • منبع خبر : فرارو