حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی: ‏فرق است میان این که تا پول را به صورت پالتِ اسکناس در تهران دریافت نکنی، تبادل را انجام ندهی با این که رسیدِ پولت را در یک کشور ثالث بدهند دستت و بگویند ‎تضمین می‌دهیم بتوانید در مواردی که اجازه می‌دهیم، به مقداری که اجازه […]

حسام الدین آشنا

  • منبع خبر : فرارو