یک مقام مسئول وزارت نفت درباره ابعاد تازه انتصاب همسر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت به عنوان معاون اداری و تشریفات مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت به ایسنا، گفته است: «زهرا زهرائیان شاگرد اول دانشگاه و نخبه بوده است». به گفته این مقام مسئول با انتصاب این خانم به […]

یک مقام مسئول وزارت نفت درباره ابعاد تازه انتصاب همسر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت به عنوان معاون اداری و تشریفات مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت به ایسنا، گفته است: «زهرا زهرائیان شاگرد اول دانشگاه و نخبه بوده است».

به گفته این مقام مسئول با انتصاب این خانم به عنوان سرپرست معاونت امور اداری و تشریفات امکان ارتقای سازمانی برایش فراهم نیست و به اصلاح خود نفتی‌ها با این انتصاب سمت سازمانی «او»، «فریز» شده است.

با این توضیحات وزارت نفت جگرمان خون شد، انصافا با این انتصاب چه ظلم بزرگی به همسر جناب آقای «مرتضی شاه‌میرزایی» مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی روا شده است. قبول کنید پرش از معاونت برنامه‌ریزی به معاونت مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و نظارت بر دفاتر شرکت ملی نفت در آسیا، اروپا و … ستم بزرگی بود.

  • منبع خبر : انرژی نیوز