در عرصه عمومی دختران را توصیه به فرزندآوری می‌کنند ولی پشت صحنه آن‌ها را استخدام می‌کنند توئیت عباس عبدی در واکنش به استخدام فرزندان مسئولان: ???? هر دو فرزند مقاماتی که محرمانه توصیه به استخدام شدند دختر بودند. ???? در عرصه عمومی دختران را توصیه به فرزندآوری می کنند ولی پشت صحنه دختران خود را […]

در عرصه عمومی دختران را توصیه به فرزندآوری می‌کنند ولی پشت صحنه آن‌ها را استخدام می‌کنند

توئیت عباس عبدی در واکنش به استخدام فرزندان مسئولان:

???? هر دو فرزند مقاماتی که محرمانه توصیه به استخدام شدند دختر بودند.

???? در عرصه عمومی دختران را توصیه به فرزندآوری می کنند ولی پشت صحنه دختران خود را استخدام می‌کنند.

  • منبع خبر : خبرفوری