احمدی نژاد چهار روز سرپرست وزارت اطلاعات بود فقط وقت کرد چهارتا دونه پروندتون رو بخونه الان بالا تا پایینتون رو میشوره جرات نمیکنین بهش چپ نگاه کنین بعد هشتگ ‎#محاکمه_روحانی میزنین ؟ یه نگاه به رزومه امنیتی طرف بندازین بعد از این شوخیا بکنین.

احمدی نژاد چهار روز سرپرست وزارت اطلاعات بود فقط وقت کرد چهارتا دونه پروندتون رو بخونه الان بالا تا پایینتون رو میشوره جرات نمیکنین بهش چپ نگاه کنین بعد هشتگ ‎#محاکمه_روحانی میزنین ؟ یه نگاه به رزومه امنیتی طرف بندازین بعد از این شوخیا بکنین.

  • منبع خبر : قانون