????محمد حسن آصفری عضو کمیسیون آموزش می‌گوید: تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به علت وصول گزارش تخلفات فراوان کلید زده شده. گزارش‌های مختلفی از اساتید دانشجویان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد نسبت به تخلفات روی داده در این دانشگاه به ما واصل شده است. ????یکی از مهم‌ترین محورهای طرح تفحص از دانشگاه آزاد مسائل […]

????محمد حسن آصفری عضو کمیسیون آموزش می‌گوید: تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به علت وصول گزارش تخلفات فراوان کلید زده شده. گزارش‌های مختلفی از اساتید دانشجویان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد نسبت به تخلفات روی داده در این دانشگاه به ما واصل شده است.

????یکی از مهم‌ترین محورهای طرح تفحص از دانشگاه آزاد مسائل مالی و نحوه هزینه‌کرد شهریه دانشجویان است. همچنین انتصاب‌ها و انتخاب‌های غیرکارشناسی، نحوه فروش اموال و دارایی‌ها و وجود برخی تخلفات در این حوزه‌ها از جمله محورهای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می‌آید.

????استفاده‌‎های نادرست از زمین‌ها، کارخانه‌ها و مزارعی که در اختیار دانشگاه آزاد قرار دارد و همچنین پرداختی‌های غیرمتعارف در این دانشگاه از جمله محورهای دیگر طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به شمار می‌آید. موارد گزارش شده برای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بیش از ۲۰۰ صفحه است.

  • منبع خبر : عصر مجلس