معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سلام و احترام به استحضار میرساند که آن معاونت محترم به تازگی دستورالعملی را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها از جمله استان بوشهر ارسال کرده است که مطابق آن، تخصیص آگهی به نشریات، مشروط به نظم انتشار هشتاد درصدی آنها شده است. صدور […]

معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سلام و احترام
به استحضار میرساند که آن معاونت محترم به تازگی دستورالعملی را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها از جمله استان بوشهر ارسال کرده است که مطابق آن، تخصیص آگهی به نشریات، مشروط به نظم انتشار هشتاد درصدی آنها شده است. صدور چنین دستورالعملی آن هم در شرایط فعلی که گرانی سرسام آور کاغذ، زینک و هزینه های چاپ، نفس مطبوعات را به شماره انداخته است و در شرایطی که غلبه فضای مجازی تقریبا امکان تک فروشی نشریات کاغذی را در سراسر کشور به صفر رسانده است، شلیک تیر آخر به پیکر نیمه جان مطبوعات به خصوص مطبوعات محلی است. انتظار میرفت که اگر آن معاونت محترم در این شرایط اسفناک قادر نیست باری از دوش مطبوعات بردارد، با چنین اقداماتی ضربه ای کاری به پیکر آنها وارد نسازد. امروزه دیگر کمتر کسی باور دارد که نشریات حتی نشریات سراسری و به خصوص روزنامه ها قادر به تأمین هزینه های خود از طریق تکفروشی باشند و تقریباً همگان مطلعیم که ادامه حیات نشریات همگی متکی به آگهی به خصوص آگهی های دولتی است. در این میان بسیار واضح است که روزنامه ها بیشترین سود را از دستورالعمل جدید آن وزارتخانه خواهند برد به خصوص روزنامه های سراسری که اغلب آنها دارای چاپخانه ی مستقل بوده و از طریق انتشار با کمترین تیراژ می توانند همه آگهی های دولتی را تصاحب کنند. از همین منظر و مطابق با نشانه های موجود در دستورالعمل به نظر میرسد که این دستورالعمل را نه معاونت مطبوعاتی بلکه مدیران برخی روزنامه ها نوشته اند زیرا بندبند این دستورالعمل طوری تنظیم شده است که همه چیز سرانجام به سود آنها ختم شود. این موضوع به ویژه در تبصره های ۱ و ۲ بند ۷ از ماده ۳ این دستورالعمل آشکار است. مطابق تبصره ی ۱ نشریات غیر روزنامه (هفته نامه، دو هفته نامه و…) حتی اگر هشتاد درصد نظم انتشار نیز داشته باشند، در صورتی مشمول آگهی دولتی میشوند که دستگاه سفارش دهنده آگهی درخواست تخصیص آگهی به آنها بدهند و این تقریبا یعنی موکول کردن به امر محال! در تبصره ۲ این بند نیز تخصیص آگهی به نشریاتی که از دی ماه سال ۱۳۹۶ آگهی گرفته اند و نیز نشریاتی که از مهرماه ۱۳۹۷ به روزنامه تغییر وضعیت داده اند، بعد از گذشت سه سال، با نظم انتشار مورد قبول، تازه میتوانند درخواست آگهی دهند و این یعنی تا اطلاع ثانوی هیچ تازه واردی به سفره گسترده برای مدیران صاحب نفوذ روزنامه ها نزدیک نشود. صدور چنین دستورالعمل تبعیض آمیزی نه تنها با روح عدالت ناسازگار است بلکه اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در تقویت رسانه های محلی به عنوان حاملان فرهنگ بومی به شدت زیر سؤال میبرد. زیرا با شرایط ضیق حاکم بر دستورالعمل تنها برخی روزنامه های محلی و اغلب روزنامه های سراسری که بسیاری از آنها در حد دو انگشت دست نیز در مراکز استانها توزیع نمیشوند، میتوانند آگهی های دولتی را تصاحب کنند.
معاونت محترم مطبوعاتی انتظار میرفت کارشناسان محترم آن معاونت به جای تنظیم چنین دستورالعملهای تهدید کننده حیات بسیاری از مطبوعات، علت های واقعی شیوع بینطمی در انتشار نشریات را بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
در استان بوشهر از میان ۱۷ هفته نامه در شرایط فعلی ۷۰ درصد آنها با نظم انتشار زیر هشتاد درصد منتشر میشوند. اجرایی شدن دستورالعمل جدید و منوط کردن تخصیص آگهی به مطبوعات (حتی مطبوعات هشتاد درصدی) به درخواست دستگاه سفارش دهنده آگهی به معنی تعطیلی مطبوعاتی است که بسیاری از آنها سابقه بیش از بیست سال در انتشار دارند. برخی از این نشریات تا اواسط حاکمیت دولت قبلی، با نظم انتشار صددرصدی منتشر میشدند. برخوردهای حذفی مدیران دولت قبل با تعدادی از آنها به صرف داشتن دیدگاه مستقل یا خلاف دیدگاه دولت قبلی و دستور به قطع آگهی، آنها را دچار بی نظمی در انتشار کرد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز نه تنها این زخمها التیام نیافت بلکه با سیاستهایی غیر واقع بینانه و بعضا ناعادلانه که شکل تشدید یافته آن در دستورالعمل جدید بروز یافته است، این بی نظمی در انتشار تداوم و شدت یافته است. تعطیلی این مطبوعات به معنای بیکاری تعدادی از خبرنگاران و کارکنانی است که سالها است از طریق همین مطبوعات معیشت شان را سامان میدهند. بیشتر این نشریات، در وضعیت کنونی نیز چندان از کمکهای وزارت متبوع از جمله تخصیص کاغذ و یارانه و آگهی برخوردار نبوده اند اما دستورالعمل جدید به منزله ی شلیک تیر خلاص به آنها خواهد بود.
لذا امضا کنندگان این نامه، جمعی از صاحب امتیازان و مدیران مسئول نشریات استان بوشهر، اعتراض شدید خود را نسبت به دستورالعمل جدید اجرایی توزیع آگهی اعلام داشته و خواستار اصلاح بند ۴ ماده ۳ و نیز تبصره ۱ بند ۷ همین ماده هستند. پیشاپیش از بذل توجه حضرت عالی به این درخواست سپاسگزاریم.
(جمعی از مطبوعات مستقل استان بوشهر)