💢وزیر اقتصاد: مالیات کارمندان و کارگران کاهش می‌یابد 🔹احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در راستای مردمی سازی و ایجاد تحول و عدالت در اقتصاد از جمله شفافیت صورت‌های مالی، تسهیل صدور مجوز‌ها و هوشمند سازی یارانه نان گفت: وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می‌آیند بهترین تصمیم‌ها رقم میخورد.

💢وزیر اقتصاد: مالیات کارمندان و کارگران کاهش می‌یابد

🔹احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در راستای مردمی سازی و ایجاد تحول و عدالت در اقتصاد از جمله شفافیت صورت‌های مالی، تسهیل صدور مجوز‌ها و هوشمند سازی یارانه نان گفت: وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می‌آیند بهترین تصمیم‌ها رقم میخورد.

  • منبع خبر : خبرجنوب