????رستم قاسمی: وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد. ???? همه می‌دانیم ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد. ???? بنابراین از ابتدا این مسئله را اعلام کردیم که در وهله نخست باید تا حدود دو میلیون […]

????رستم قاسمی: وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد.

???? همه می‌دانیم ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.

???? بنابراین از ابتدا این مسئله را اعلام کردیم که در وهله نخست باید تا حدود دو میلیون واحد مسکونی شروع کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی آن نیز در شرف آغاز شدن است.

 

  • منبع خبر : ایسنا