🔹نمایندگان مجلس از وزیر نفت خواسته‌اند تا تعداد مدیرانی که بالای ٣٠میلیون حقوق دریافت می‌کنند را اعلام کند و همچنین دلیل شکایت از ⁧خبرنگار منتشر کننده میزان حقوق مدیرکل حوزه وزارتی⁩ چه بوده است. 🔹بعد از آنکه اوجی به نماینده اصفهان پاسخ نداد این سوال به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد تا طرح سوال از […]

🔹نمایندگان مجلس از وزیر نفت خواسته‌اند تا تعداد مدیرانی که بالای ٣٠میلیون حقوق دریافت می‌کنند را اعلام کند و همچنین دلیل شکایت از ⁧خبرنگار منتشر کننده میزان حقوق مدیرکل حوزه وزارتی⁩ چه بوده است.

🔹بعد از آنکه اوجی به نماینده اصفهان پاسخ نداد این سوال به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد تا طرح سوال از وزیر نفت به جریان بیافتد.

  • منبع خبر : عصر مجلس