محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در دوره وزارت اوجی وزیر نفت یک متر گاز رسانی انجام نشد، گفت: گاز رسانی به شهرها و روستاهای مناطق محروم در گذشته بهتر بود. متاسفانه وزیر نفت و شرکت‌های زیر مجموعه از جمله شرکت گاز، در گاز رسانی به مناطق محروم و روستاها تعلل دارند. […]

 

محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در دوره وزارت اوجی وزیر نفت یک متر گاز رسانی انجام نشد، گفت: گاز رسانی به شهرها و روستاهای مناطق محروم در گذشته بهتر بود. متاسفانه وزیر نفت و شرکت‌های زیر مجموعه از جمله شرکت گاز، در گاز رسانی به مناطق محروم و روستاها تعلل دارند.

 

🔹یکی از مشکلات اصلی تعلل در گازرسانی به مناطق محروم و روستاها، بروکراسی اداری است. در حال حاضر بسیاری از روستاهای مناطق محروم در استان‌های مختلف فاقد گاز می باشند در صورتی که فعالیت گازرسانی در گذشته بیشتر بوده است.

 

🔹روستاهای با جمعیت زیاد هنوز در انتظار یک متر لوله گاز هستند؛ در برخی از شهرهای مناطق محروم از جمله در استان سیستان و بلوچستان هنوز یک متر گاز لوله کشی گاز انجام نشده است.‌ همچنین در غرب کشور نیز برخی از مناطق یک متر لوله کشی گاز انجام شده است.

 

🔹در همین زمینه در صحن مجلس به وزیر نفت تذکر دادم؛ اگر وزیر به انتقادات و تذکرات نمایندگان توجه نکند ما از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح استفاده خواهیم کرد.

  • منبع خبر : عصر مجلس