برنامه محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو کپی برنامه های اردکانیان وزیر حسن‌روحانی است چندی پیش نیز روزنامه همشهری طی گزارشی از کپی برداری طرح اتاق امن زلزله توسط محرابیان و ثبت آن به نام خود نوشته بود. گزارش همشهری  گزارش همشهری سال ۸۸ درباره پرونده خانه‌امن: به‌دنبال شکایت فرزاد سلیمی از موسی مظلوم و علی اکبر […]

برنامه محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو کپی برنامه های اردکانیان وزیر حسن‌روحانی است

چندی پیش نیز روزنامه همشهری طی گزارشی از کپی برداری طرح اتاق امن زلزله توسط محرابیان و ثبت آن به نام خود نوشته بود.

گزارش همشهری 

گزارش همشهری سال ۸۸ درباره پرونده خانه‌امن: به‌دنبال شکایت فرزاد سلیمی از موسی مظلوم و علی اکبر محرابیان(وزیر صنایع) مبنی بر ثبت اختراع او توسط این دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تایید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آنکه به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال ۸۲ به شهرداری تهران و سال ۸۳ به مطبوعات ارائه داده بود.

بر این اساس دادگاه نتیجه گرفت که مقامات وقت شهرداری تهران با دریافت طرح، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند. در نهایت دادگاه حکم به بطلان ثبت اختراع به نام محرابیان و همکارش داد و حق معنوی اختراع را از آن فرزاد سلیمی و محمود حسینی دانست.

مقامات وقت شهرداری تهران، پس از ثبت اختراع سلیمی به نام خود، کتابی با همین عنوان (اتاق امن) نیز منتشر کرده و این اختراع را تحت آن معرفی کردند.

در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم باطل اعلام شد. به تازگی نیز دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.

محرابیان یا اعضای دفتر رئیسی اگر جوابیه یا توضیحی در این زمینه دارند آماده انتشار هستیم.

  • منبع خبر : قانون