جمعی از کارکنان وزارت جهادکشاورزی در انتقاد به فامیل‌بازی‌ها و الیگارشی بی‌سابقه در دولت رئیسی نامه‌ای اعتراضی منتشر کردند. در این نامه به استخدام‌های اقوام وزیر که سه نفر از آن‌ها برادران زن او هستند اشاره شده‌است. وزیر همچنین از افرادی که سابقه کار در این حوزه و وزارت ندارند هم در سطوح بالا […]

 

جمعی از کارکنان وزارت جهادکشاورزی در انتقاد به فامیل‌بازی‌ها و الیگارشی بی‌سابقه در دولت رئیسی نامه‌ای اعتراضی منتشر کردند.

در این نامه به استخدام‌های اقوام وزیر که سه نفر از آن‌ها برادران زن او هستند اشاره شده‌است.

وزیر همچنین از افرادی که سابقه کار در این حوزه و وزارت ندارند هم در سطوح بالا استفاده کرده‌است.

خویشاوندسالاری، باندبازی، فامیل‌گرایی و الیگارشی از پس از جنگ در ایران به اوج رسید ولی امروز در دولت مدعی انقلابی‌گری، این پدیده شوم در قله ایستاده است!

پدیده‌ای که سبب سرکوب امید مردم عادی به رشد و تعالی شده و نان‌دانی برای وابستگان مراکز قدرت است.

  • منبع خبر : قانون