وزیر کشور: ایران جزو ۲۰ کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد است وزیر کشور ضمن تشریح موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز مردم ایران آمار خوبی در قدرت خرید دارند، گفت: امروز ایران جزو ۲۰ کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد است.

وزیر کشور: ایران جزو ۲۰ کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد است

وزیر کشور ضمن تشریح موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز مردم ایران آمار خوبی در قدرت خرید دارند، گفت: امروز ایران جزو ۲۰ کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد است.

  • منبع خبر : عصر فوری