وضعیت دشت‌های استان بوشهر از نظر منابع زیرزمینی بحرانی است مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر :مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر علی محمدی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر در نشست خبری روز یکشنبه با اصحاب رسانه‌ اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه آب جزو استان های پیشرو باز چرخانی آب […]

وضعیت دشت‌های استان بوشهر از نظر منابع زیرزمینی بحرانی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر :مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر

علی محمدی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر در نشست خبری روز یکشنبه با اصحاب رسانه‌ اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه آب جزو استان های پیشرو باز چرخانی آب است.

محمدی گفت: یکی از اتفاق های خوب در استان، مهار آب های سطحی است، سالانه ۲/۷ میلیارد متر مکعب روان آب در استان جاری می شود،که باید طرح هایی از شمال تا جنوب استان برای مهار آن در نظر گرفته شود.از راه های ترویج صرفه جویی، استفاده از آب نامتعارف می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر متذکر شد: تا کنون ۹۷۰ چاه آب غیرمجاز در استان شناسایی شده که بر اساس احکام صادره از سوی دستگاه قضایی سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ چاه پر و مسدود می‌شود. بیشترین چاه های غیر مجاز مربوط به شهرستان دشتستان است، که البته این عدد در مقابل آمار استان های دیگر عدد قابل توجهی نیست.

محمدی در خصوص آزادسازی حریم رودخانه‌ها گفت: سال گذشته ۳۵ هکتار اراضی حاشیه رودخانه‌ها بازگشایی شد که این میزان از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۱۵۰ هکتار بوده است.

ایشان بیان داشت: در سال گذشته دو سد باغان با سرمایه گذاری ۳۳۳ میلیون یوان( فایناس خارجی) + ۳۰۰۰ میلیارد ریال ، حجم مخزن ۳۲ میلیون متر مکعب و اخند با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد ریال، حجم مخزن ۱/۹ میلیون متر مکعب به آبگیری رسیدند،. عملیات اجرایی سد باهوش با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریال و حجم مخزت ۱۸/۵ میلیون متر مکعب، و ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی و سد دالکی با ۱۳ هزارو ۷۵۰ شبکه پایاب و حجم مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب، و اعتبار ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال، پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد، شروع شده که اوائل سال آینده آبگیری خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر اضافه کرد: وضعیت دشت‌های استان بوشهر از نظر منابع زیرزمینی بحرانی است، کسری آب به سالی یک متر رسیده، حتی در بعضی جاها بخاطر استفاده بی رویه آب های زیر زمینی فرونشست دیده ایم.