?رتبه‌بندی اعتباری روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری یک کشور است که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار دربارهٔ اعتبار دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود. هدف عمده رتبه‌سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می‌باشد. رتبه‌سنجی چراغ راهنمای ریسک سرمایه‌گذاری است.   ?به عبارت دیگر رتبه‌سنجی معیاری است از […]

 

?رتبه‌بندی اعتباری روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری یک کشور است که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار دربارهٔ اعتبار دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود. هدف عمده رتبه‌سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می‌باشد. رتبه‌سنجی چراغ راهنمای ریسک سرمایه‌گذاری است.

 

?به عبارت دیگر رتبه‌سنجی معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران به‌علاوه باز پرداخت اصل سرمایه در زمان پیش‌بینی شده. سرمایه‌گذاران در عمل سیاست سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای رتبه‌سنجی اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند.

 

?رتبه بالا در این شاخص باعث می‌شود کشورها بتوانند منابع مالی و وام‌ کلانی را از بازارهای داخلی یا خارجی دریافت کنند. موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و حتی بازرگانان نمی توانند پول خود را در اوراق بدهی با رتبه پایین اعتباری قرار دهند. ایران با امتیاز B+ از اعتبار متوسط رو به پایینی برخوردار است.

 

آلمان AAA

کویت AA

قطر AA-

امارات AA-

عربستان A

مالزی BBB+

عمان BB-

ایران B+

بحرین B+

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰