وضعیت کالای همراه ملوان در استان تا ۱۰ روز آینده سامان ‌یابد   ????استاندار بوشهر: وضعیت کالای همراه ملوان (ته لنجی) به عنوان یکی از مصوبات ششمین سفر استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت سیزدهم به این استان باید در مدت ۱۰ روز سامان یابد.  

وضعیت کالای همراه ملوان در استان تا ۱۰ روز آینده سامان ‌یابد

 

????استاندار بوشهر: وضعیت کالای همراه ملوان (ته لنجی) به عنوان یکی از مصوبات ششمین سفر استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت سیزدهم به این استان باید در مدت ۱۰ روز سامان یابد.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر