*وظیفه مسئولین پاسخگویی به مردم است * 🔸🔸پیام مخاطب 🔸🔸 میشه از مسئولین دلسوز خواهش کرد که شما را به هر چی قبول دارید ، به خاطر خوش آمد و نیامد سایر ملت‌ها و ابرقدرتها یا لجبازی با آنها ، حتی اگه یک ریال از بیت المال در اختیار دارید حرام نکنید اگه قراره سلاح […]

*وظیفه مسئولین پاسخگویی به مردم است *
🔸🔸پیام مخاطب 🔸🔸
میشه از مسئولین دلسوز خواهش کرد که شما را به هر چی قبول دارید ، به خاطر خوش آمد و نیامد سایر ملت‌ها و ابرقدرتها یا لجبازی با آنها ، حتی اگه یک ریال از بیت المال در اختیار دارید حرام نکنید
اگه قراره سلاح تامین کنیم فقط برای خودمون باشه نه کشور دیگه ای
اگه بیت المال هم قراره هزینه بشه جوری مدیریت بشه که فقط شامل ایرانی ها بشه
برید و ببینید که چند درصد از شاغلین تو مغازه‌ها هم از غیر ایرانی ها تصاحب کردند تورا به همون اعتقاداتتون یکم احساس کنید که جایگاهشان دقیقا خادمی به ملت هست نه آقایی به اونها
وظیفه شما پاسخگویی به ملت هست واگه به خدا و قیامت اعتقاد دارید مطمئن باشید خداوند هم نسبت به مسئولیتی که دارید از شما سوال خواهد پرسید
پس لطفا تا دیر نشده به داد حساب خودتون برسید
البته اگه واقعا به خالق ایمان یا اعتقاد دارید …
https://chat.whatsapp.com/FASCcm7aKvj3piP1XKod70

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر