▪️محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، گفت: اما در نهایت سال ۱۴۰۲ برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر […]

▪️محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، گفت: اما در نهایت سال ۱۴۰۲ برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر دیگر سال ۱۴۰۲ سال غلبه دولت و ملت بر جنگ ترکیبی دشمن بود.

▪️وی تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از مهمترین فرصت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و اظهار کرد با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می شود و اجازه داده نمی‌شود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی و خدادادی بی بهره بمانند.|

  • منبع خبر : تجارت نیوز