ویژگی‌های⁧ سوپر انقلابی⁩‌ها از زبان یک نماینده ◀️جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت و ارسنجان در توییتی با اشاره به رفتار سوپر انقلابی‌ها ویژگی‌های آنان را برشمرده است. ‏

ویژگی‌های⁧ سوپر انقلابی⁩‌ها از زبان یک نماینده

◀️جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت و ارسنجان در توییتی با اشاره به رفتار سوپر انقلابی‌ها ویژگی‌های آنان را برشمرده است.

  • منبع خبر : عصر مجلس