براساس تصمیم مجمع عمومی سالانه شرکت بورس، پاداش اعضای هیئت‌مدیره این شرکت برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۹۱۰ میلیون تومان به‌عنوان پاداش تعیین شده است.  

براساس تصمیم مجمع عمومی سالانه شرکت بورس، پاداش اعضای هیئت‌مدیره این شرکت برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۹۱۰ میلیون تومان به‌عنوان پاداش تعیین شده است.

 

  • منبع خبر : قانون