نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – مدیریت اشتغال منطقه ویژه عسلویه در تاریخ ٢٢ بهمن ماه آن ‌هم در روز تعطیل طی نامه شماره ٩٩٢٨۴ آقای امیرمحمد خرم‌دل (فرزند ایرج خرمدل مدیرعامل منطقه ویژه) را به شماره ملی ٨٩١—-٢۴٨ جهت گزینش و جذب به شرکت پتروشیمی سبلان معرفی کرده است. این که ایشان چه تخصصی […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – مدیریت اشتغال منطقه ویژه عسلویه در تاریخ ٢٢ بهمن ماه آن ‌هم در روز تعطیل طی نامه شماره ٩٩٢٨۴ آقای امیرمحمد خرم‌دل (فرزند ایرج خرمدل مدیرعامل منطقه ویژه) را به شماره ملی ٨٩١—-٢۴٨ جهت گزینش و جذب به شرکت پتروشیمی سبلان معرفی کرده است.

این که ایشان چه تخصصی داشته اند که که در استان بوشهر موجود نبوده و ایشان که غیر بومی هستند را معرفی کرده اند و اینکه چطور در روز تعطیل نامه اشتغال صادر شده بماند!
اما گویا همانطور که محمد شریعتمداری وزیر کار در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس گفت: سازمان منطقه ویژه پارس وابسته به وزارت نفت در حوزه قوانین اشتغال، خودمختار بوده و واحد کار و خدمات اشتغال این منطقه به‌صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی وزارت کار در حال فعالیت است !

با توجه به موضوعات فوق منطقه ویژه و اداره کار و اشتغال آن برای بعضی افراد تبدیل به منطقه فوق ویژه شده است که جا دارد دستگاه‌های نظارتی و مسؤلین استان با ورود به این موضوعات، نظارت بیشتری بر اعطای معرفی‌ نامه‌های اشتغال، به افراد غیربومی در فرصت های شغلی در منطقه ویژه داشته باشند!

اما از آقای خرمدل باید پرسید آیا برای جوانان بومی استان نیز در روز تعطیل و برای پتروشیمی های منطقه که به حقوق های بالا معروفند نیز معرفی صادر میکنند؟
آیا به همین نسبت پیگیر اشتغال جوانان بومی استان هستند؟

شاید هم با توجه به زمزمه های تغییر ایشان از مدیرعاملی منطقه ویژه به علت عملکرد ضعیفشان در منطقه ویژه و اشتغال خانواده های مناطق پیرامونی منطقه ویژه، گفتند حداقل برای خانواده خود عملکرد مثبتی داشته باشند!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر