معاون خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر: ?با وجود اینکه بوستان کوثر اختصاصی بانوان از آن یاد می‌شود ولی با این وجود امکان استفاده اختصاصی و مناسب بانوان از این پارک وجود نداشت. ?مقرر شد از امروز بیستم اسفند ماه ورود آقایان به پارک کوثر به طور کامل ممنوع شود. ?با توجه به وجود وسایل تمرینی […]

معاون خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر:

?با وجود اینکه بوستان کوثر اختصاصی بانوان از آن یاد می‌شود ولی با این وجود امکان استفاده اختصاصی و مناسب بانوان از این پارک وجود نداشت.

?مقرر شد از امروز بیستم اسفند ماه ورود آقایان به پارک کوثر به طور کامل ممنوع شود.

?با توجه به وجود وسایل تمرینی در پارک اکنون این زمینه فراهم شده تا بانوان با آسودگی خاطر نسبت به انجام ورزش های صبحگاهی خود در پارک کوثر (بانوان) اقدام کنند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‎⁣⁣⁣⁣⁣‍

  • منبع خبر : ایرنا