عباس عبدی در توییتی نوشت: «رییسی: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند؛ وقتی سوال می‌کنیم چرا حقایق را نمی‌گویید: از جو سازی و فضای مجازی می‌ترسیم؛ عجب! عبدی در ادامه نوشت: پاسخی صادقانه؛ چون در گذشته هم بر همین اساس نظر می‌دادند. قبلا از ترس حکومت. حالا از ترس فضای مجازی. اکنون سمبه […]

عباس عبدی در توییتی نوشت: «رییسی: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند؛ وقتی سوال می‌کنیم چرا حقایق را نمی‌گویید: از جو سازی و فضای مجازی می‌ترسیم؛ عجب!

عبدی در ادامه نوشت: پاسخی صادقانه؛ چون در گذشته هم بر همین اساس نظر می‌دادند. قبلا از ترس حکومت. حالا از ترس فضای مجازی. اکنون سمبه دومی پر زورتر شده است.»

عباس عبدی

پیشتر ابراهیم رییسی در آیین ملی جهادتبین و اطلاع رسانی هنرمندانه گفته بود: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند و وظیفه شرعی و قانونی خود را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند. وقتی سوال می‌کنیم چرا حقایق را برای مردم نمی‌گویید؟ پاسخ می‌دهند که از جوسازی می‌ترسیم. خداوند می‌فرماید اندیشه‌ها و قلب‌ها در دست من است، سوال می‌کنیم چرا حقایق را نمی‌گویید؟ می‌گویند از جوسازی و فضای مجازی می‌ترسیم، عجب!

  • منبع خبر : فرارو