رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه توان داخل وقتی از مدیران نفت درباره توسعه‌دهنده میدان یاران پرسیدند، با این پاسخ مواجه شدند که شرکت نفت و گاز پرشیا، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) این شرکت را توسعه می‌دهد.پاسخ‌دهندگان که انتظار پاسخ مثبت رهبری را می‌کشیدند، با این پاسخ مواجه شدند گه مگر ستاد […]

رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه توان داخل وقتی از مدیران نفت درباره توسعه‌دهنده میدان یاران پرسیدند، با این پاسخ مواجه شدند که شرکت نفت و گاز پرشیا، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) این شرکت را توسعه می‌دهد.پاسخ‌دهندگان که انتظار پاسخ مثبت رهبری را می‌کشیدند، با این پاسخ مواجه شدند گه مگر ستاد اجرایی بخش خصوصی است.

پس‌ازاین جمله، همه افراد حاضر در محل سکوت کردند تا پاسخ محکمی از رهبری دریافت کرده باشند.

  • منبع خبر : میزنفت