احمد خاتمی مدعی شده که دموکراسی غربی مردم را جای خدا می‌نشاند که این شرک‌آلود است.عباس عبدی از فعالان سیاسی نیز در واکنش به احمد خاتمی گفته که ارباب کلیسا بسیار پیش از دموکراسی، خدا را حذف کرده و خود بجای او نشسته بودند و خدایی باقی نمانده بود که دموکراسی بخواهد مردم را […]

 

احمد خاتمی مدعی شده که دموکراسی غربی مردم را جای خدا می‌نشاند که این شرک‌آلود است.عباس عبدی از فعالان سیاسی نیز در واکنش به احمد خاتمی گفته که ارباب کلیسا بسیار پیش از دموکراسی، خدا را حذف کرده و خود بجای او نشسته بودند و خدایی باقی نمانده بود که دموکراسی بخواهد مردم را جای او بنشاند. دموکراسی مردم را جای کلیسا و قصر نشاند.

 

  • منبع خبر : قانون