پایان مناقشه/ سازمان ثبت: برگ سبز برای انتقال خودرو کافیست ????سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، کافیست و لزومی به اخذ تاییدیه نقل و انتقال نیست.    

پایان مناقشه/ سازمان ثبت: برگ سبز برای انتقال خودرو کافیست

????سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، کافیست و لزومی به اخذ تاییدیه نقل و انتقال نیست.