🔺پایان همکاری ۱۵ ساله چینی‌ها با ایران در میدان یادآوران/ ساینوپک به عراق می‌رود.

🔺پایان همکاری ۱۵ ساله چینی‌ها با ایران در میدان یادآوران/ ساینوپک به عراق می‌رود.

  • منبع خبر : میزنفت