نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – پس از شانزده سال از نصب پل موقت در ورودی شهر گناوه،امروز شاهد افتتاح پل ورودی شهر به همت شهرداری گناوه بودیم.شانزده سال پیش پس ازسیل و خسارات به وجود آمده پلی فلزی نصب شد که قرار بر موقتی بودن و نهایت شش ماهه بودن آن بود،اما ورودی […]

نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – پس از شانزده سال از نصب پل موقت در ورودی شهر گناوه،امروز شاهد افتتاح پل ورودی شهر به همت شهرداری گناوه بودیم.شانزده سال پیش پس ازسیل و خسارات به وجود آمده پلی فلزی نصب شد که قرار بر موقتی بودن و نهایت شش ماهه بودن آن بود،اما ورودی شهر گناوه شانزده سال را گذراند و مدیران ارشد بسیاری را به خود دید اما پل همان پل فلزی بود که هر لحظه کابوس فرو ریختن آن می رفت.فعالان عرصه رسانه و کارشناسان بارها بر خطر آفرین بودن این پل فلزی تاکید کردند ولی نهایت امر کار در پیچ و خم های اداری گم می شد.با آغاز سکانداری مهندس حسینی حقیقی شهردار جوان بر مسند شهرداری گناوه ،محوریت کاری او را آغازو اتمام پروژه های بزرگ و اولویت مطالبات شهر دانست.پروژه هایی که هریک با تمام تلاش شهرداران ماقبل ایشان هنوز استارت نخورده یا درآغاز متوقف شده بود.میدان ورودی شهر ازسمت دیلم،اتمام پل شهید سلیمانی و اکنون پل ورودی شهر نشان دهنده توجه ویڗه شهردار و تیم کاری او بر پروژه های بزرگ است.اکنون با بهره برداری از پل ورودی شهر و پایان کابوس یک پل فلزی فرسوده و نایمن ،امتداد تعبیر رویای یک شهر زیبا و لایق شهروندان نجیب گناوه را می توان مشاهده کرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر