🔸 برخی از صنایع ساعت کاری را تغییر داده‌اند تا در شرایط گرمای طاقت فرسای جنوب، کار کارگران برای آنها گران تمام نشود. یکی از این صنایع پتروشیمی بوشهر است که با انتشار نامه‌ای اعلام کرده است که به منظور حفظ سلامت کارکنان فعال در طرح ها و پروژه های فاز ۲، تکریم کارگران […]

 

🔸 برخی از صنایع ساعت کاری را تغییر داده‌اند تا در شرایط گرمای طاقت فرسای جنوب، کار کارگران برای آنها گران تمام نشود. یکی از این صنایع پتروشیمی بوشهر است که با انتشار نامه‌ای اعلام کرده است که به منظور حفظ سلامت کارکنان فعال در طرح ها و پروژه های فاز ۲، تکریم کارگران و پیشگیری از حوادث شغلی با توجه به شرایط آب و هوایی نامساعد و سخت منطقه عسلویه تصمیمات ساعت‌ و شرایط کاری را تغییر داده است.

🔹پیش‌تر ساعت کاری کارگران این شرکت در نوبت صبح از ساعت ۵:۳۰ تا ۱۲ و در نوبت عصر از ۱۵ تا ۱۹:۳۰ بود، اما طبق برنامه جدید کارگران در نوبت صبح از ساعت ۶ تا ۱۱ و در نوبت عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ کار خواهند کرد. همچنین به پیمانکاران در جلسات تاکید شده کار در ارتفاع و کارهای کارگری سنگین را در ساعات اولیه روز و یا عصر که هوا خنک‌تر و شدت گرما کمتر است برنامه ریزی کنند.

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر