در حالی پتروشیمی جم قرار است در روز شنبه مجمع عمومی داشته باشد و دستور این جلسه استفسار نظر مجمع عمومی سهامداران در خصوص پرونده های کیفری و حقوقی مرتبط با مطالبات شرکت پتروشیمی جم از شرکت گسترش تجارت پارس سبا است که برخی منابع خبری از حجم بالای بدهی های پتروشیمی جم به نوری […]

در حالی پتروشیمی جم قرار است در روز شنبه مجمع عمومی داشته باشد و دستور این جلسه استفسار نظر مجمع عمومی سهامداران در خصوص پرونده های کیفری و حقوقی مرتبط با مطالبات شرکت پتروشیمی جم از شرکت گسترش تجارت پارس سبا است که برخی منابع خبری از حجم بالای بدهی های پتروشیمی جم به نوری و مبین خبر می دهند! از سوی دیگر همچنان در ماههای اخیر پتروشیمی جم با مشکلاتی نظیر مسدود شدن حساب ها و بی سرانجامی پرونده های حقوقی مانند مهر و فرساشیمی و اورهالی که از آن به عنوان تعمیراتی هزینه ساز با اثرگذاری پایین یاد می شود، روبه رو بوده است! در همین حال به نظر می رسد تغییر ناگهانی مدیرعامل با هدف خروج پتروشیمی جم از بن بست مشکلات رخ داده باشد.