فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲ پتروشیمی خارک (#شخارک) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی خارک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۱۵,۶۷۰,۳۰۷ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افت داشته است. […]

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲

پتروشیمی خارک (#شخارک)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت پتروشیمی خارک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۱۵,۶۷۰,۳۰۷ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افت داشته است.

✅افزایش ۲۸.۹۵ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

⭕️کاهش (۶.۷۴) درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱

✅رشد ۲۶.۳ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین