امروز پنج شنبه ۵دی ماه خورشید در حالی طلوع کرد که سایه ماه بخشهای از آن را پوشانده بود. ماه در چرخش بدور زمین با فواصل زمانی کاملا” مشخص از مقابل خورشید عبور می کند و در این عبور با سایه سیاه خود چهره نورانی خورشید را تحت الشعاع خود قرار می دهد . […]

 

امروز پنج شنبه ۵دی ماه خورشید در حالی طلوع کرد که سایه ماه بخشهای از آن را پوشانده بود.
ماه در چرخش بدور زمین با فواصل زمانی کاملا” مشخص از مقابل خورشید عبور می کند و در این عبور با سایه سیاه خود چهره نورانی خورشید را تحت الشعاع خود قرار می دهد .
این پدیده که با نام خورشید گرفتگی شناخته می شود یکی از نشانه های زیبای خلقت و بهانه ای برای تفکر در رمز و راز شگفت انگیز خلقت کیهان و ستایش بزرگی و عظمت خالق این پدیده است .
امروز صبح از ابتدای طلوع در ساعت ۷ تا ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه که پدیده خورشید گرفتگی به پایان رسید رصد خانه ابوریحان با حضور استاد لاوری مدرس و پژوهشگر نجوم میزبان تعدادی زیادی از علاقه مندان آسمان و پدیدهای بی نظیر آن بود.
در این گرد هم آیی ضمن مشاهده این پدیده زیبا استاد لاوری به تشریح این پدیده علمی پرداختند.
تجهیزات موجود شامل دوربین و تلسکوپ با فیلترهای مخصوص رصد خورشید بودند.
نکته قابل توجه این برنامه حضور علاقه مندان کم سن و سالی بود که در ساعات اولیه صبح برای تماشای این پدیده در رصد خانه ابوریحان حضور پیدا کرده بودند .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر