پرحاشیه ترین وزرای دولت رئیسی در یک‌ماه اول   ????در ماه اولی‌ که از عمر کابینه دولت رئیسی گذشت، حاشیه‌های متعددی باعث جنجال آفرینی شد؛ جالب اینجاست وزرایی که بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفته‌اند، بیشترین حاشیه‌ها را داشته‌اند!  

پرحاشیه ترین وزرای دولت رئیسی در یک‌ماه اول

 

????در ماه اولی‌ که از عمر کابینه دولت رئیسی گذشت، حاشیه‌های متعددی باعث جنجال آفرینی شد؛ جالب اینجاست وزرایی که بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفته‌اند، بیشترین حاشیه‌ها را داشته‌اند!

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰