با اندکی تامل در اجرای پروتکل های بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا متوجه می شویم که اجرای این پروتکل حداقل در موردادارات دولتی چندان نتیجه بخش نیست حتما شما هم در این مدت برای یکبار هم که شده به یکی از ادارات سطح شهر مراجعه نموده اید و مشاهده نمودیده که اکثر ادارات راهروی ورودی […]

با اندکی تامل در اجرای پروتکل های بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا متوجه می شویم که اجرای این پروتکل حداقل در موردادارات دولتی چندان نتیجه بخش نیست حتما شما هم در این مدت برای یکبار هم که شده به یکی از ادارات سطح شهر مراجعه نموده اید و مشاهده نمودیده که اکثر ادارات راهروی ورودی را با میز و صندلی اضافه مسدود کرده اند و همین راهرو چند متری یا یک راه پله ورودی را محل مراجعه ارباب رجوع نموده اند صرف نظر از امکانات سرمایشی و گرمایشی . آیا هدف از اجرای پروتکل این هست که چند نفر از پرسنل یک اداره دچار کرونا نشوند؟ یا از شیوع آن در سطح جامعه جلوگیری شود؟ آیا اگر همین مراجعین دچار کرونا باشند و جامعه آلوده شود کارمندان نوعی که در پایان وقت کاری از اداره خارج می شوند و مثل همه مردم عادی دیگر با جامعه در تماس هستند دچار کرونا نخواهند شد؟ پس پیشنهاد می گردد مسئولین ادارات در ابتدا به جای بستن راهروی ورودی که محل تجمع و ازدحام مراجعین می گردد سریعا نسبت به ایجاد سالن انتظار با امکانات سرمایش و گرمایشی به نسبت حجم مراجعات جهت حفظ فاصله اجتماعی اقدام کنند موضوع دوم بجای استفاده از دستکش های یکبار مصرف و دستکش های دیگر که خود هم محل انتقال ویروس هست و هم باعث صرف هزینه های زیاد و آسیب به محیط زیست می شود با نصب یک روشویی ، همراه با مواد شوینده در محل محل مراجعه ارباب رجوع می توان روش مطمئن و با صرفه تری را جایگزین نمود و درپایان پیشنهاد می شود حتی شهرداری ها نیز با نصب روشویی و مواد شوینده در سطح شهر و جاهای شلوغ به این مهم توجه نمایند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر