مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس: 🔹اگر نماینده مجلس مریض شود او را به بهترین بیمارستان می‌برند. 🔹نمایندگان مجلس بیمه‌های تکمیلی جداگانه دارند و پول‌های کلانی برای سلامت خودشان خرج می‌کنند. 🔹نمایندگان مجلس فقط به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند و برای یک جراحی ساده ۶۰ میلیون تومان می‌پردازند! 🔹اینکه می گویند ما انقلابی هستیم […]

 

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس:

🔹اگر نماینده مجلس مریض شود او را به بهترین بیمارستان می‌برند.

🔹نمایندگان مجلس بیمه‌های تکمیلی جداگانه دارند و پول‌های کلانی برای سلامت خودشان خرج می‌کنند.

🔹نمایندگان مجلس فقط به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند و برای یک جراحی ساده ۶۰ میلیون تومان می‌پردازند!

🔹اینکه می گویند ما انقلابی هستیم من که نمی فهمم این انقلابی یعنی چه؟

 

  • منبع خبر : خبرجنوب