یک خبر در اواخر هفته گذشته شوک بزرگی به صنعت پتروشیمی کشور وارد نمود ؛ طلوع صبح با خبر تغییر مدیرعامل پتروشیمی مروارید و معرفی فردی بی سابقه در صنعت پتروشمی دراین جایگاه آغاز و سرانجام با برکناری مدیرعامل پتروفرهنگ و ابقاء مدیرعامل فعلی پتروشیمی مروارید به پایان رسید. اما همچنان حاشیه‌ها به قوت خود […]

یک خبر در اواخر هفته گذشته شوک بزرگی به صنعت پتروشیمی کشور وارد نمود ؛ طلوع صبح با خبر تغییر مدیرعامل پتروشیمی مروارید و معرفی فردی بی سابقه در صنعت پتروشمی دراین جایگاه آغاز و سرانجام با برکناری مدیرعامل پتروفرهنگ و ابقاء مدیرعامل فعلی پتروشیمی مروارید به پایان رسید. اما همچنان حاشیه‌ها به قوت خود باقی است!

گویا هم اکنون مدیر مالی صندوق ذخیره فرهنگیان که قراربود مدیرعامل جدید پتروشیمی مروارید باشد خود را رئیس هیات مدیره این پتروشیمی می‌نامد؛ ازسویی دیگر بنابر آنچه قانون می‌گوید یک فرد می‌تواند به نمایندگی از سهامدار در هیات مدیره حضور یابد اما تعیین سمت رئیس در آن تنها با تشکیل جلسه و تصویب آن توسط اعضای هیات مدیره ، مشخص و قانونی میگردد ؛ به زبانی ساده‌تر مدیرمالی صندوق ذخیره فرهنگیان که گویا با پشتوانه مدیرعامل پتروفرهنگ براین گمان بود که هفته گذشته بر صندلی مدیریت پتروشیمی مروارید می‌نشیند به یکباره با تغییر مدیرعامل پتروفرهنگ در همان لحظات، به راحتی صندلی مدیرعاملی را از دست داد و پس از آن طی مصاحبه ای حضورش به عنوان مدیرعامل را تکذیب اما همچنان طی روزهای گذشته در مصاحبه‌ با رسانه‌ها خود را رئیس هیات مدیره این پتروشمی می‌نامد!
دراین بین یک چیز مشخص است و آن اینکه دود این بلاتکلیفی مدیریتی در این پتروشیمی که البته با دخالت وزیر آموزش و پرورش و حفظ مدیرعامل فعلی کمی کمتر گردیده به چشمان کارکنان این پتروشیمی خواهد رفت؛ چراکه طی روزهای گذشته با ایجاد یک جنگ رسانه‌ای و تایید و رد حضور آقای معاون صندوق در پتروشیمی مروارید به عنوان رئیس هیات مدیره، فضای منفی بر پتروشیمی مروارید حاکم شده و قطعا ادامه این روند و احساس محکم نبودن جایگاه مدیرعامل فعلی دراین پتروشیمی می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به این شرکت وارد سازد.  مساله خرید کاتالیست این پتروشیمی و فشار یک دلال بر فروش کاتالیست مورد نظر خود با بیش از ۲ برابر قیمت با حمایت مستقیم یکی از مدیران کلیدی پتروفرهنگ موضوعی جدی است که کار را به جایی رسانده که دلال مذکور از برکناری مدیرعامل فعلی سخن به میان آورده است! به هرحال آنچه مسلم است آنکه حال امروز پتروشیمی مروارید که تقریبا تنها شرکت سودده قابل توجه پتروفرهنگ محسوب می‌گردد خوب نیست و جنگ رسانه‌ای و طمع برخی به شدت به آن لطمه وارد ساخته؛ بنابراین تا دیر نشده باید به فکر این مجتمع بود و اگر مدیرعامل فعلی به هر دلیلی از نظر مسوولان نمره قبولی نیاورده باید از مدیری توانمند ومتخصص دراین صنعت بهره برد در غیراینصورت تنها شرکت سودده و مفید پتروفرهنگ هم برباد خواهد رفت و رنگی جدی‌تر به ورشکستگی پتروفرهنگ خواهد داد!

  • منبع خبر : نفتی ها