بر اساس آمار موجود درکدال، اغلب پتروشیمی‌های متانول‌ساز نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری در سوددهی داشته‌اند! یک سوال: نرخ خوراک و سوخت که نسبت به سال گذشته ثابت مانده است،قیمت جهانی متانول هم در این مدت تغییر چندانی نداشته است. پس چگونه است که متانول‌سازان زمین و زمان را به هم دوختند که قیمت […]

بر اساس آمار موجود درکدال، اغلب پتروشیمی‌های متانول‌ساز نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری در سوددهی داشته‌اند!

یک سوال: نرخ خوراک و سوخت که نسبت به سال گذشته ثابت مانده است،قیمت جهانی متانول هم در این مدت تغییر چندانی نداشته است. پس چگونه است که متانول‌سازان زمین و زمان را به هم دوختند که قیمت خوراک، ما را زمین زده و دائم تهدید به تعطیلی واحد می‌کردند؟
اما شاید دلیل بیاورند که با تدبیر و  مدیریت به این نتیجه رسیده‌ایم!!
اگر چنین فرضی صحت داشته باشد، پس چگونه است این همه سال تدبیر نداشته‌اید و هزینه بی‌تدبیری شما را بیت المال باید پرداخت می‌کرده است؟
نتیجه اینکه هزینه های هنگفت  مدیران وارداتی و نابلد را مردم پرداخت می‌کنند!!

  • منبع خبر : نفتی ها