“قحط الرجال” شده است! این تنها جمله ای است که می‌تواند اوضاع این روزهای وزارت نفت برای انتخاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را توصیف کند. ازسویی کرباسیان مدیرعامل فعلی این شرکت از هر ابزاری بهره می‌گیرد تا در بوق و کرنا کند که تمایلی به ادامه مدیریت ندارد و از اوجی بخواهد که جایگزین […]

“قحط الرجال” شده است! این تنها جمله ای است که می‌تواند اوضاع این روزهای وزارت نفت برای انتخاب مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را توصیف کند.

ازسویی کرباسیان مدیرعامل فعلی این شرکت از هر ابزاری بهره می‌گیرد تا در بوق و کرنا کند که تمایلی به ادامه مدیریت ندارد و از اوجی بخواهد که جایگزین او هر چه زودتر معرفی گردد؛ ازسویی دیگر فردی برای مدیریت این شرکت به نهادهای نظارتی معرفی می‌شود؛ تایید نمی‌گردد؛ رایزنی برای حضور مجددش در ۲ نهاد نظارتی کلیدی که رد صلاحیت او را صادر کرده اند از سوی مقامات بالارتبه دولت شروع می‌شود تا بازهم این سمت هر طور که هست در اختیار فرد رد صلاحیت شده قرار بگیرد!

ماجرای عجیبی است! هر شخصی در نفت و بیرون از نفت در تلاش است تا فرد مورد نظر خود را مدیرعامل شرکت ملی نفت نماید اما سکوت وزیرنفت و البته بالادستان او و تلاش برای گرفتن تایید صلاحیت فرد مورد نظرشان نکته ای است که تنها یک چیز را در ذهن متواتر می‌سازد” گوئی در نفت قحط الرجال شده” و دیگرفرد مناسبی برای تکیه براین پست حساس وجود ندارد!

هر چند که بعید است نهادهای نظارتی تن به خواسته این افراد دهند و فرد مورد نظر آنان را بعد از رد صلاحیت با یک برگشت کامل از نظر خود، او را تایید صلاحیت کنند؛ چراکه قطعا نهادهای نظارتی بر اعتبار، باور و مهمتر از هر چیز دیگر حفظ منافع ملی بیش از دیگر مسایل تاکید دارند!

یک نکته در خصوص نهادهای نظارتی بالاخص بخش‌های انرژی این نهادها بسیار محسوس است. ۸ سال پیش یکی از بزرگترین ایرادات وارده به نهادهای نظارتی فعال در حوزه انرژی و نفت عدم تخصص افرادی بود که در این بخش‌ها گمارده می‌شدند و همین امر منجر به اتفاقاتی می‌شد که اغلب از کم تخصصی و بی تخصصی این افراد نشأت می‌گرفت اما خوشبختانه در یک تحول بسیار جدی حداقل طی ۴ سال گذشته ما شاهد پیشرفت جدی و تخصصی مسوولان انرژی نهادهای نظارتی شده ایم؛ تا جاییکه تخصص و تبحر این افراد از مرز دانش عبور کرده و اکنون تمام مدیران و کارشناسان این حوزه را به طور کامل می‌شناسند و بر توانایی فرد فرد آنان من الجمله نقاط قوت و ضعف شان واقفند! در چنین شرایطی متقاعد کردن آنان به برگشت رایی که پیش ازاین صادر کرده اند ممکن نخواهد بود.

دراین بین البته نامزدهای دیگری برای تکیه براین پست مطرح هست. اما یک چیز نگران کننده‌تر از مابقی مسایل است و آنهم شنیدن خبرهای درگوشی مبنی بر تلاش برخی از مقامات تیم اقتصادی دولت برای تکیه فردی سیاسی و بیرون از نفت براین صندلی است؛ هر چند که این خبر نیز اگر از زاویه تغییر قدرت بدنه نفت و تاثیرگذاری آنان در انتصابات نگاه شود باید گفت چنین چیزی نیز تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن کوتاه شدن عمر وزارت اوجی برنفت!

بهرحال اوضاع بسیار پیچیده است. هر لحظه خبری می‌رسد. رایزنی‌ها روز به روز در حال افزایش و تلاش‌ها برای انتصاب افراد مختلف براین پست روز افزون! اما یک چیز می‌تواند ورق بازی را برگرداند و آن قاطعیت اوجی برای انتخاب فردی شایسته از نگاه خودش است که قطعا این تنها راه پایان دادن به این آشفته بازار خواهد بود.

  • منبع خبر : نفتی ها