*پناهجویان افاغنه هم انسان هستند* ✍️. مهرور بوشهر بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند آیا تا کنون طعم تلخ آوارگی ، گرسنگی،ظلم‌ و ستم و دوری از خانه و خانواده را کشیده ، چشیده و یا شنیده اید انشا‌‌الله که هرگز چنین مباد . اما چقدر سخت است جدایی آنهم از […]

*پناهجویان افاغنه هم انسان هستند*
✍️. مهرور بوشهر

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

آیا تا کنون طعم تلخ آوارگی ، گرسنگی،ظلم‌ و ستم و دوری از خانه و خانواده
را کشیده ، چشیده و یا شنیده اید انشا‌‌الله که هرگز چنین مباد .
اما چقدر سخت است جدایی آنهم از وطن و اقوامی که سالها با هم بوده اید
و در گذر زمان با یک جبر زمانه حاضر می شوید به تمام هستی خود که برابر
با خانواده و اقوام هستند پشت کنید و به دیار غربت آواره شوید آنهم غربتی
که معلوم نیست چه عواقبی دارد و اگر پشتوانه مالی یا آشنایی نداشته
باشید سرگردان و آواره ای تنها درتنهایی عالم خود می شوید .

هموطن‌ امروزه هجمه های بیشمارینسبت به افاغنه در فضای مجازی
دست به دست می شود که اکثر آنها دور از حقیقت است کلیپ هایی که
بیشتر دشمن شاد کن بوده و بوی تفرقه و تنفر و خون و خونریزی می
دهد .
اصولا در جمع همه اقوام و نژادها کم نیستند انسان‌های باشرفی که
حاضر نبودند وجدان و انسانیت خود را با مادیات معاوضه کنند گذشته بر
این مگر همه انسان‌ها از ابتدا گرگ صفت آفریده شده اند و اگر فردی
هم خشنونت طلب می شود این جبر و ستم زمانه بوده که ایشان را
اینگونه بار آورده .
حال چرا با دیدن یک کلیپ جو گیرشده و آن را سریعا فوروارد کرده ؟
مگر همه پناهجویان افاغنه قاتلند که ما با این دیدگاه به آنها نگاه بد بینانه
داریم ؟
مگر فراموش کرده اید که نگاه غرب رابه پناهجویان ایرانی هم نگاهی نژاد
پرستانه است ؟ حال آیا این دیدگاه تحقیرانه غرب نسبت به ایرانی ها
می پسندید که برای پناهجویان افاغنه قائلید ؟
راستی در همین ترکیه و یونان چگونه به پناهجویان ایرانی می نگرند؟
و آیا شما از عملکرد ناخوشایند و نژاد پرستانه این دول راضی هستید؟
قطعا پاسختان خیر است .گذشته بر این تا فردی مورد ظلم و
ستم و یا گرسنگی قرار نگرفته باشد هرگز حاضر نیست جلای وطن کند .
حال بهتر اینست که با هم مهربان ویار و غمخوار یکدیگر باشیم زیرا هیچ
قومی برتر نیست و گذشته بر این افاغنه بر خلاف مردمان دیگر کشورها
همزبان ما هم هستند .
به امید روزی که ظلم در جهان برچیده و تمام مرزهای جهان یکی شود .

۱۴۰۲/۷/۱۷

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین