????ظریفیان فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: یکی از لوازم مسئولیت این است که فرد در معرض دید و قضاوت افراد قرار می‌گیرد و جامعه نسبت به او حساس می‌شود. در همه دنیا هم این گونه است که اگر کشف شود کسی که اکنون مسئول است، ده سال قبل مالیات نداده است، چه ماجراهایی رخ می‌دهد. […]

 

????ظریفیان فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: یکی از لوازم مسئولیت این است که فرد در معرض دید و قضاوت افراد قرار می‌گیرد و جامعه نسبت به او حساس می‌شود. در همه دنیا هم این گونه است که اگر کشف شود کسی که اکنون مسئول است، ده سال قبل مالیات نداده است، چه ماجراهایی رخ می‌دهد.

????من معتقدم ضرر پنهان کاری اموال مسئولان حتی اگر با توجیه دفاع از حقوق شخصی باشد ضرر بیشتری از آشکار شدن آن‌ها دارد. جامعه نسبت به مسئولان بی‌اعتماد شده‌اند و اگر مسئولی ثروتش را از راه درست به دست آورده باشد هم به او بدبین هستند بنابراین اعتمادسازی در این زمینه یک نیاز ضروری است.

????تجربه جهانی حکایت از این دارد که فرد یا نباید مسئولیت بپذیرد یا اگر پذیرفت باید لوازم آن یعنی مورد نقد واقع شدن را هم بپذیرد تا وارد راستای شفافیت شود. چنین فردی نمی‌تواند هر رفتاری داشته باشد و یا هر حرفی بزند و حتی برخی اقدامات را انجام ندهد.

????الان در کشور ما برای مسئولیت گرفتن صف می‌کشد و لابی می‌کنند. ولی آن‌ها باید بدانند که مسئولیت سیاسی با خود لوازمش را هم به دنبال می‌آورد.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰