▪️صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در توضیح کم‌وکاستی‌های این صندوق در حمایت درمانی از بازنشستگان بر نبود تکلیفی قانونی برای بیمه درمانی بازنشستگان تاکید می‌کند؛ سخنی که چندان هم بیراه نیست چراکه ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ این موضوع را برعهده دستگاه‌های اجرایی و درواقع دولت گذاشته است. ▫️یکی از بازنشسته‌ها: ▪️وقتی بابت […]

▪️صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در توضیح کم‌وکاستی‌های این صندوق در حمایت درمانی از بازنشستگان بر نبود تکلیفی قانونی برای بیمه درمانی بازنشستگان تاکید می‌کند؛ سخنی که چندان هم بیراه نیست چراکه ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ این موضوع را برعهده دستگاه‌های اجرایی و درواقع دولت گذاشته است.

▫️یکی از بازنشسته‌ها:

▪️وقتی بابت بیمه تکمیلی سالانه حدود ۶ میلیون تومان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، چرا نباید از امکاناتی که هزینه آن را پرداخته‌ایم، برخوردار باشیم. مبالغی که ما پرداخت می‌کنیم چه می‌شود؟

▫️سیدولی میرزاسیدی، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان تهران:

▪️بیمه تکمیلی را چند سال است که به ما غالب کرده‌اند و بیشتر اوقات با شرکت‌های کارگزار بیمه و نه شرکت‌های اصلی قراردادهایی بسته‌اند. در این بین رانت‌هایی وجود داشته که نگذاشته‌اند صندوق بازنشستگی کشوری با بیمه‌ای کارآمد قرارداد ببندند

  • منبع خبر : عصر فوری