مدیرعامل پتروشیمی پردیس لطفا پاسخ دهید: بنابراخبار واصله گویا بخش چشم‌گیری از منابع مالی این شرکت در شعبه داوودیه بانک سپه سپرده گذاری شده؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد رئیس این بانک فرزند یکی از معاونان کلیدی و مرتبط با امورمالی شماست. آیا چنین چیزی را تایید می‌فرمایید؟ دراین راستا شایعه شده که برخی از پیمانکارانی که […]

مدیرعامل پتروشیمی پردیس لطفا پاسخ دهید:
بنابراخبار واصله گویا بخش چشم‌گیری از منابع مالی این شرکت در شعبه داوودیه بانک سپه سپرده گذاری شده؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد رئیس این بانک فرزند یکی از معاونان کلیدی و مرتبط با امورمالی شماست. آیا چنین چیزی را تایید می‌فرمایید؟
دراین راستا شایعه شده که برخی از پیمانکارانی که در حال همکاری با مجموعه شما هستند، ترغیب به دریافت ضمانت نامه ازاین شعبه بانک مذکورشده‌اند!
لطفا پاسخ شفافی به این سوال بدهید!
قابل توجه نهادهای نظارتی جهت بررسی شایعات مذکور و بررسی صحت و سقم آن!

  • منبع خبر : نفتی ها