ظرفیت تولید متانول در کشور چیزی حدود ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن است. در حالیکه مجموع تولیداتی که در کل دنیا صورت می گیرد تنها ۸۰ میلیون تن است. وضعیت البته زمانی نگران کننده تر می شود که بدانید طی چند سال آینده ظرفیت تولید متانول در کشور به حدود ۲۳ میلیون تن خواهد رسید. […]

ظرفیت تولید متانول در کشور چیزی حدود ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن است. در حالیکه مجموع تولیداتی که در کل دنیا صورت می گیرد تنها ۸۰ میلیون تن است. وضعیت البته زمانی نگران کننده تر می شود که بدانید طی چند سال آینده ظرفیت تولید متانول در کشور به حدود ۲۳ میلیون تن خواهد رسید. بدون شک اگر برای تبدیل آن با محصولات با ارزش افزوده بالاتر اقتصادی نکنیم، به طور قطع با چالش مواجه خواهیم شد. ضمن اینکه کشور با کسری شدید گاز مواجه است.

🔺نگاهی به قیمت متانول CFR چین و نسبت آن با قیمت نفت برنت نشان می‌دهد که میانگین این نسبت ۳.۸۳ است. این درحالی است که این نسبت اکنون ۳.۶۱ است. در سال‌های اخیر و پس از رشد قیمت‌های جهانی، کف این نسبت ۳.۰۹ و سقف آن ۴.۱۲ بوده است

🔺 در سال‌های اخیر و پس از رشد قیمت‌های جهانی، کف این نسبت ۳.۰۹ و سقف آن ۴.۱۲ بوده است. با توجه به چشم‌انداز نفت، انتظار می‌رود قیمت متانول تکانه شدیدی را تجربه نکند. در حالی درآمد دلاری پتروشیمی‌ها و به‌خصوص واحدهای تولیدی متانول در وضعیت ثبات یا در روندی نزولی قرار دارد که قیمت دلاری گاز طبیعی که در ایران از سوی این شرکت‌ها دریافت می‌شود، رو به افزایش است و ممکن است این روند صعودی طی سال‌های آینده با شدت بیشتری دنبال شود.