*چرا با این همه زیبایی ها ، جهان غرق در آتش و خون* ؟! ✍️. دکتر عبدالرحیم  مهرور بوشهر نگاه ما نسبت به جهان چگونه است ؟جهانی زیبا اما بدون طراوت و شادابی . جهانی که برای ماندن باید خون ریخت و گریست . جهانی با اینهمه پیشرفت : در علم و صنعت اما بدون […]

*چرا با این همه زیبایی ها ، جهان غرق در آتش و خون* ؟!

✍️. دکتر عبدالرحیم  مهرور بوشهر

نگاه ما نسبت به جهان چگونه است ؟جهانی زیبا اما بدون طراوت و شادابی .
جهانی که برای ماندن باید خون ریخت و گریست .
جهانی با اینهمه پیشرفت :
در علم و صنعت اما بدون عاطفه و جهانی که عده ای قلدر و غدار :
برای بقا انسان می کشند

در این جهان :
آیا جایی برای زندگی مستمندان باقیست؟
جهان پر از کینه و نفرت از ابر قدرتها
جهان عرب یا عجم
جهان فرنگ یا نیرنگ
جهان شرق یا غرب
همگی در تلاطمی از خون و کشتار

جهانی که قدرتمندان برای نیازمندانارزشی قائل نیستند .زیرا از یک طرف کشتار می‌کنند
و از طرفی دیگر بظاهر کمک های انسان دوستانه ارسال می کنند !!!!!!!!!!!!
و بعضی انسان‌های دیگر یا بی تفاوتند و یا از خوشحالی غش می کنند !!!!
و حال ما مانده ایم از اینهمه عوامفریبی ابر قدرتها با بردگان تاریخ .
جهانی که یک بعدش دینی و معنویستو بعد دیگرش فغان از بی دینی و بی
تقواییست .

زیرا :
هر دو به بند می کشند
هر دو شکنجه می کنند
و هر دو کشتار می‌کنند
حال به کجا پناه ببریم :
به علم یا ثروت
و یا در غم تنگ دستی مردم
همچنان بسوزیم و بسازیم .

چونکه :
*علم* در یک دستش رفاه و در دستان دیگرش جنگ افزار و نابودی .
*ثروت* هم در یک جیبش دلار و در جیب دیگرش قدرت و اختلاس .
اما *فقر و تنگدستی* :
با دستانی بسته که ناتوان نیست و اگر بخواهد می تواند با همت خود جهان
را دگرگون کند بشرطی که بعد از آن خود شیفته نماند .
مقالات آینده :
۱-فقر برآیند توزیع ناعادلانه ثروت
۲- غزه جائیکه کودکان گرسنه میمیرند

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین