احمدی، حقوقدان: می گفتند دستگاه ویدیو نجس است، بعد از آن با ماهواره نتوانستند مقابله کنند، با پلتفرم ها هم نمی شود   🔹 نعمت احمدی، حقوقدان: شما نمی توانید مردم را به یک فکر و اندیشه مجبور کنید؛ کاری صورت نمی گیرد   🔹 شما نمی توانید مردم را بگویید بروند به طرف […]

 

احمدی، حقوقدان: می گفتند دستگاه ویدیو نجس است، بعد از آن با ماهواره نتوانستند مقابله کنند، با پلتفرم ها هم نمی شود

 

🔹 نعمت احمدی، حقوقدان: شما نمی توانید مردم را به یک فکر و اندیشه مجبور کنید؛ کاری صورت نمی گیرد

 

🔹 شما نمی توانید مردم را بگویید بروند به طرف موضوعی ببرید که زیرساخت آن فراهم نیست، از طرفی یک بی اعتمادی هم هست

 

🔹 ثانیه به ثانیه جهان دارد پیشرفت می کند. شما چرا دارید با شمشیر چوبی به جنگ آسیاب بادی ها می روید و تصور می کنید که هیولا است؟ هیولا نیست؛ و مهمتر از آن، تکنولوژی این امکان را در اختیار من و شما نمی گذارد

 

🔹 من فراموش نمی کنم سال ۶٣ که من ازدواج کردم، ویدئو در ایران مد شد ولی قاچاق بود. یکی از موکلین من برای هدیه عروسی من ویدئو آورد. ساعت دو بعد از نصف شب آن را داخل پتو پیچیده و پشت آن هم رختخواب گذاشته بود و ویدئو را به خانه آورد. من دو سه روز فکر می کردم که آیا این ویدئو را راه بیاندازم؟

 

🔹 شعبه ای در وزرا مختص همین بود که ویدئوها را از خانه ها می گرفتند و یک آقایی هم آنجا مسئول معدوم کردن آنها بود. می گفت این نجس است و دست نمی زد؛  دستمالی دستش می گرفت، چکمه ای هم می پوشید و ویدئو را لگدمال می کرد

 

🔹 بعد از آن مسأله ماهواره را دیدیم که نتوانستند با آن مقابله کنند؛ این هم نمی شود

 

  • منبع خبر : عصر فوری