*چرا در اکثر گروههای اجتماعی فحاشی یا اتهام تبادل میشود تا تحلیل های منطقی و صادقانه* ؟ ✍️ دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر در جامعه ای زندگی می کنیم که همگی نسبت به همدیگر بد بین و بد انصاف هستیم و در موارد متعددی حاضر نیستیم حتی نگاه خوش بینانه ای به چهره همدیگر داشته باشیم […]

*چرا در اکثر گروههای اجتماعی فحاشی یا اتهام تبادل میشود تا تحلیل های منطقی و صادقانه* ؟

✍️ دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

در جامعه ای زندگی می کنیم که همگی نسبت به همدیگر بد بین و بد انصاف
هستیم و در موارد متعددی حاضر نیستیم حتی نگاه خوش بینانه ای به
چهره همدیگر داشته باشیم . آیا این رفتارها از خانه و خانواده بیشتر نشأت
میگیرد یا از جامعه ؟

از نظر نگارنده رفتارهای تربیتی خانواده مهمتر از جامعه است زیرا که منشاء
هر خوب و زشتی از خانواده شکل میگیرد . بیشتر انسانها حس کاذب خود
برتری یا خود شیفتگی دارند بدینگونه که همه نظرها و تحلیهایشان یکجانبه
و بصورت غرض ورزی است چرا اینگونهاست ؟
البته دلایل متعددی دارد که علت اصلیآن بی اعتمادی ، حسادت و کینه های
غیر منصفانه و عقلانی بوده که از بد آموزیها‌ نشأت می گیرد .

بیشتر انسان ها هر روز بدلیل خودشیفتگی و باورهای غلط تمایل به
دروغ پردازی در جامعه بصورت بیمار گونه دارند !! بگونه ای که از اصل ماجرا
و اتفاقات اصلی و مهم جامعه غافل شده و چنان به همدیگر بدبین می‌شوند
که هر رفتار صادقی هم بصورت غیر صادقانه جلوه داده و بالعکس هر رفتار
کذبی را واقعی تجلی فرض و آن را یقین میدانند .
حال چرا باید جامعه امروزی ما جامعهکذبی باشد که سر تا پایش را دروغ ،
لجن و حیله و نیرنگ فرا گرفته باشد.؟
به چه کسی یا کسانی باید اعتماد کنیم ؟ چرا وقتی که متنی در جامعه
منتشر میشود اگر خلاف میل باطنی ما باشد باید به نویسنده آن متن انگ
وابستگی بزنیم و اگر باب طبع ما باشدهورا بکشیم ؟ مگر میشود یک متن
ایده آل همه افراد یک جامعه باشد ؟
مگر تنها سردمداران یا درباریان اشتباه می کنند ؟
بنده تاکنون نزدیک به هزار مطلب درفضای مجازی و نشریات ارائه داده ام
که شاید بعضی از آنها به نظرات دیگرانناخوشایند باشد آیا ادله ای است برای
وابستگی من به جناح خاصی از حاکمیت و یا خارج از حاکمیت ؟

بنابر این اندکی منصف باشیم و قبل ازهر قضاوتی ابتدا از خودمان نقد کنیم
سپس اگر از دیگران نقدی داریم منصفانه و دور از غرض ورزی باشد .
زیرا الحمدوالله بنده جیره خوار هیچفرد یا قومی نیستم و هر چه دارم
بر گرفته از افکار و بازوی توانای خودم می باشد .

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین