امید فراغت/روزنامه‌نگار   ❗️مسئولان مملکت بپذیرند دنیای امروز، دنیای پرسش و پاسخ است. دنیای امروز، دنیای تمرکز و عدم پراکندگی‌ست. سوال ملت این است موجودیت این حجم از نهادهای موازی،اضافی و بودجه‌خوار چه نتایج و خروجی‌هایی برای مملکت داشته است؟ ❗️مسئولان بپذیرند واقعیت‌های پیدا و پنهان امروز مملکت، احساسِ تلخِ سال‌ها بی‌دولتی به جامعه […]

 

امید فراغت/روزنامه‌نگار

 

❗️مسئولان مملکت بپذیرند دنیای امروز، دنیای پرسش و پاسخ است. دنیای امروز، دنیای تمرکز و عدم پراکندگی‌ست.

سوال ملت این است موجودیت این حجم از نهادهای موازی،اضافی و بودجه‌خوار چه نتایج و خروجی‌هایی برای مملکت داشته است؟

❗️مسئولان بپذیرند واقعیت‌های پیدا و پنهان امروز مملکت، احساسِ تلخِ سال‌ها بی‌دولتی به جامعه می‌دهد! موافق و مخالف فاصله و شکاف ملت- دولت را تایید می‌کند.

❗️مسئولان بپذیرند واقعیت‌های امروز جامعه ایران با وجود انبوهی از نهادهای موازی به این نقطه رسیده است. پس اگر هم نهاد‌های موازی موجودیت نداشتند وضعیت امروز جامعه، تلخ‌تر از این نبود!

❗️آیا مسئولان احساس نمی‌کنند موجودیت این حجم از نهادهای موازی به تعبیری حیف و میل بودجه عمومی کشور است؟نکته قابل تامل و البته تلخ این است که انواع و اقسام ضد ارزش‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … تا به امروز،با وجود تکثر نهادهای موازی در مملکت اتفاق افتاده است! پس باید پذیرفت موجودیت این حجم از نهادهای موازی، ضمانتی برای اتفاق نیفتادن انواع و اقسام ضد‌ارزش‌های گوناگون نیست، که اگر بود هنوز یکی از شعارهای مهم و اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها، مبارزه با فساد، رانت، تبعیض، بی‌عدالتی و از این دست شعارها نبود.

❗️مسئولان مملکت چرا نمی‌خواهند بپذیرند جامعه امروز ایران نیاز به بازتولید و بازتعریف بسیاری از معانی و مفاهیم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و …دارد؟باید پذیرفت جامعه امروز ایران بیمار و آن هم از نوع سرطان پیشرفته است. این بیماری سر‌ تا پای جامعه را فرا گرفته و راهی جزء جراحی نیست! متاسفانه با شیمی درمانی و بگیر و ببندها نیز درمان صورت نمی‌گیرد.

❗️مسئولان مملکت بپذیرند وجود نهادهای موازی نه تنها دست‌گیر بلکه پاگیر هم بوده‌اند. متاسفانه گره‌های کور باز نشده جامعه امروز ایران نشان‌دهنده عدم کارآمدی و کارکرد‌گرایی نهادهای موازی بوده است. اما این نهادها به قدری حجیم و سنگین شده‌ که حتی خود حاکمیت نیز قادر به جابجایی آنان نیست. بر همین اساس مسئولان باید بپذیرند یکی از نیازهای سریع و فوری جامعه امروز ایران، برای حل و فصل مشکلات اینچنینی و … بازسازی و بهسازی قانون اساسی مملکت است در غیر این صورت حل مشکلات در موارد متعدد شبیه آب در هاون کوبیدن است.

 

  • منبع خبر : قانون